KPM
RAKENNE

KPM RAKENNE OY on kivitalojen rakennesuunnittelun erikoisosaaja. Lammi-kivitalo, Lakkakivitalot sekä Luja-kivitalon rakennesuunnittelun erikoisosaaja.

  Etusivu
  Rakennesuunnittelu
  Rakennussuunnittelu
  Lämpökamerakuvaukset
  Vastaavan työnjohtajan palvelut
  Kuntoarvio ja kosteusmittaukset
  Muut palvelut
  Rakentajan linkit
  Yhteystiedot

RAKENNESUUNNITTELIJA Lammi-kivitalot, Lakkakivitalot, Luja-kivitalot ja puutalot.

Rakennesuunnittelun tarve riippuu siitä, minkälaista talopakettia tai -kokonaisuutta olet rakentamassa.
Rakennesuunnitteluun voi sisältyä joko koko talon rakennesuunnittelu tai pelkästään esimerkiksi perustusten rakennesuunnittelu.

Yrityksellä on myös vahvaa erikoisosaamista kivitalon rakennesuunnittelusta.

Ennen kuin rakennesuunnittelua voidaan aloittaa, rakennuksen perustamistapa on määritelty pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon kautta ja rakennuksen runkomateriaalista on tehty päätös.
Jos et ole teettänyt pohjatutkimusta tontillasi, kannattaa se tilata heti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rakennesuunnittelun tarjouspyyntö

Kaikkiin rakennesuunnittelutarpeisiin liittyen voit tehdä vapaamuotoisen tarjouspyynnön, ja liittää siihen olemassa olevat suunnitteluasiakirjat tai työselitykset. Jos mahdollista, selvitä tai liitä tarjouspyyntöön seuraavat tiedot tai asiakirjat:

• pääpiirustukset
• asemapiirros tai asemapiirrosluonnos
• pohjatutkimusraportti ja perustamistapalausunto
• tiedot runkomateriaalista, jos poikkeaa pääpiirustuksissa esitetystä
• oma ehdotuksesi tai toiveesi perustamistavasta (esim. maanvarainen alapohja, tuulettuva alapohja, elementtiperustus,
ontelolaatta-alapohja tms.)
KPM Rakenne Oy Kajaanintie 2124 74340 Sukeva Puh.0400-578061 petri.kvist@kpmrakenne.fi