KPM
RAKENNE

Kuvia kosteusmittauksesta

  Etusivu
  Rakennesuunnittelu
  Rakennussuunnittelu
  Lämpökamerakuvaukset
  Vastaavan työnjohtajan palvelut
  Kuntoarvio ja kosteusmittaukset
  Muut palvelut
  Rakentajan linkit
  Yhteystiedot

KUNTOARVIO/ KOSTEUSMITTAUKSET/ENERGIATODISTUKSET

Kuntoarviolla selvitetään pintamateriaalia rikkomatta kiinteistön olennaisimmat korjausta vaativat kohteet ja alkavat vauriot, jolloin korjaustoimintaan käytettävät varat tulevat suunnattua oikein.

Kuntoarvio olisi hyvä tehdä ennen kiinteistön ostoa /myyntiä, Näin vältyttäisiin monelta ikävältä yllätykseltä ja riitatilanteelta.

Varsinaista tarkastusta edeltää rakennuksen historiaan perehtyminen, käyttäjäkysely ja piirustuksiin tutustuminen.

Raportista selviää myös mitä korjauksia /tutkimuksia olisi tarpeen toteuttaa ja suositellaan niille ajankohdat.

KOSTEUSMITTAUKSET
Kosteusmittaukset auttavat kuntoarvion tekoa.
Kosteusmittauksella voidaan myös kartoittaa paikallinen kosteusalue
Kosteusmittauksen avulla tiedetään milloin esim. valettu lattia on laatoitusvalmis.

ENERGIATODISTUS
Paikan päällä tehtävään tutkimuksen perusteella tehty energiatodistus.

ENERGIATODISTUKSEN LAATIJAN PÄTEVYYS 12 §
Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 (Finlex)

KPM Rakenne Oy Kajaanintie 2124 74340 Sukeva Puh. 0400-578061 petri.kvist@kpmrakenne.fi