KPM
RAKENNE

Lämpökamerakuvia. Talon seinäelementin ja harkkoperustan liitoksen eristys nurkassa puutteellinen. Nurkkassa lämpötila vain +8 , kun ulkolämpötila -7.Lämpökameralla saadaan näkyviin lattialämmitysputkien paikat, kun on tarve porata kiinnikeitä suihkuseinälle. Keskimmäisessä kuvassa tiiviysmittauslaite asenettuna parvekkeen oveen.

  Etusivu
  Rakennesuunnittelu
  Rakennussuunnittelu
  Lämpökamerakuvaukset
  Vastaavan työnjohtajan palvelut
  Kuntoarvio ja kosteusmittaukset
  Muut palvelut
  Rakentajan linkit
  Yhteystiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUKSET JA TIIVIYSMITTAUKSET

Lämpökamera on erinomainen apuväline useiden rakenteellisten tai taloteknisten ongelmien selvittämisessä. Lämpökameralla voidaan etsiä ulkoseinien kylmäsiltoja, lämpövuotokohtia ja paikallistaa mm. rakenteen sisällä
olevia putkivuotoja.

Lämpökamerakuvauksessa käytetään apuvälineenä alipaineistusvälineitä, jotka auttavat havaitsemaan paremmin vuotokohdat.
Kun lämpökameraa käyttää rakennus- tai talotekninen asiantuntija, on kamerasta saatava hyöty paljon suurempi.

Laajemman kuntoarvion yhteydessä lämpökamera on oivallinen apu. Lämpökameran erinomainen hyöty on, että sillä voidaan dokumentoida visuaalisesti rakenteissa olevat lämmöneristyksen puutteet, rakenteiden liittymäkohtien virheet, ilmavuodot, kosteusvauriot, sekä mitata niiden täsmällinen lämmönjakaumatilanne.

Lämpökamerakuvilla voidaan yksiselitteisesti osoittaa onko rakenteessa korjaustarvetta ja niiden avulla voidaan laskelmin selvittää onko lämpötila sallituissa rajoissa.

Kun lämpökamerakuvia osataan tulkita rakennusteknisesti oikein, saatuja tietoja voidaan käyttää korjaussuunnittelun perusteena tai vaikkapa pitävänä todisteena esiintyneestä tilanteesta mikäli kyseessä on korjaustarpeeseen liittyvä riitatapaus.

Lämpökameran käyttökohteita ovat myös lattia- ja kattolämmityksen toimivuuden tarkastelu, sähkökuntotutkimukset.


Lämpökameralla siis pystytään havaitsemaan kaikki lämpötilaerot nopeasti erilaisissa kohteissa rakenteita avaamatta.

Tiiviysmittaus

Rakennuksen tiiviysmittauksessa todennetaan rakennuksen tiiviys eli ilmanpitävyys.Tiiviysmittaus suoritetaan yleensä erillisellä,
siihen tarkoitetulla laitteistolla. Tiiviysmittaus voidaan myös suorittaa rakennuksen omilla ilmanvaihtokoneilla.

Tiiviys on olennainen osa rakennusta, sillä on esimerkiksi merkittävä vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen.

Lisäksi rakennusmääräysten tiukennuttua tiiviydellä on myös tärkeä vaikutus rakennuksen fysikaaliseen toimintaan.
Mittauksin voidaan myös tehokkaasti valvoa rakentamisen laatua ja todentaa virheitä ulkokuoren ja läpiviennin tiivistyksissä.


KPM RAKENNE OY
Kajaanintie 214
74340 SUKEVA
VTT-C-1300-25-07
Lämpökuvausmittausraportti Sivu 19/22

19.2.2012
     
Kuvauspaikka: keitiö
Kuvauspäivämäärä: 12.2.2012
 
Kohde: ESIMERKKI KOHDE Työnumero:

lämpökameran kuva
Lämpökuva 19.

valokuva kohteesta

Tunniste

Arvo

  Mittausparametri Arvo
Mittauspiste

8.3 °C

  Emissiivisyys 0.95

Mittausalue: Maks

18.3 °C

  Etäisyys 2.5 m

Mittausalue: Min

7.3 °C

  Taustalämpötila 18.3 °C

Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta

57

  Tunniste Arvo
Lämpökuva:Kameratyyppi S65 PAL
Lämpötilaindeksi mitatustapistelämpötilasta 61  

Lämpökuva:Kameran
sarjanumero

23402186
Tuulen nopeus/tuulen suunta1 m/s   Sisäilman suhteellinen kosteus 21.0%
Pilvisyys pilvinen   Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen=alipainesisällä)  
Ulkoilman lämpötila
(vertailulämpö lämpökuvasta)
-7.6°C   Sisäilmanlämpötila
(taustalämpötila lämpökuvasta)
18.3°C
Kommentit: ilmavuoto rasian putkituksien juuresta sekä elementin liitos sokkeliin. tulisi tiivistää mahdollisuuksien mukaan. Ei täytä asumisterveysohjeen välttävää tasoa TI<61%
Korjausluokitus on seuraava:

1. TI<61% Korjattava ilmavuoto tai eristevika joka ei täytä Asumisterveysohjeen välttävää tasoa ja luokitellaan siten terveyshaitaksi. Sekä heikentää oleellisesti rakenteiden rakennus-fysikaalista toimintaa.

2. TI 61-65% Korjaustarve on erikseen harkittava , ja jätettävä jos työn toteutus ei kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. Täyttää Asumisterveys-ohjeen välttävän tason mutta ei täytä hyvää tasoa.

3. TI>65% Täyttää Asumisterveysohjeen asetetut hyvän tason vaatimukset, mutta piilee tilan käyttötarkoituksen huomioiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan riskin. On tarkasteltava rakenteen kosteustekninen toiminta tai tehtävä lisätutkimuksia
4. TI>70% Ei toimenpiteitä.


KPM Rakenne Oy Kajaanintie 2124 74340 Sukeva Puh. 0400-578061 petri.kvist@kpmrakenne.fi